Object structure
Title:

Zawód zarządcy nieruchomości

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Property Manager Profession

Creator:

Dewerenda, Anna

Contributor:

Łakomiak, Aleksandra. Redakcja

Subject and Keywords:

nieruchomości ; zarządzanie nieruchomościami ; zawód zarządcy nieruchomości ; real estate ; real estate management ; real estate manager profession

Description:

Gospodarka nieruchomościami / pod red. Aleksandry Łakomiak. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 9-19

Abstrakt:

Celem opracowania było przedstawienie zawodu zarządcy nieruchomości, ze wskazaniem jego praw i obowiązków, realizującego zrównoważone zarządzanie nimi. W wyniku przeprowadzonych analiz literatury przedmiotu, aktów prawnych i wyroków została potwierdzona teza, że zawód zarządcy nieruchomości jest niezwykle odpowiedzialny. W opracowaniu ukazano, czym są nieruchomości i jak istotną rolę odgrywa zarządca nieruchomości, gdyż konieczne jest, aby dbał on o sprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy – od strony zarówno technicznej, jak i prawnej. Zawód zarządcy nieruchomości każdego dnia niesie ze sobą różne wyzwania, dlatego konieczne jest, aby osoba wykonująca tę profesję dysponowała obszerną wiedzą z różnych dziedzin. Duża liczba pracujących na takim stanowisku świadczy o tym, że pojedynczy właściciele budynków, wspólnoty mieszkaniowe czy też spółdzielnie mieszkaniowe stale poszukują kompetentnych osób, które w sposób profesjonalny będą potrafiły dbać o budynki o różnym przeznaczeniu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2022.25.1.1

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Gospodarka nieruchomościami

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: