Object structure
Title:

Wybrane instrumenty polityki podatkowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Instruments of State Tax Policy

Creator:

Schneider, Karol ; Nizioł, Krystyna

Subject and Keywords:

polityka gospodarcza ; prawo podatkowe ; rachunkowość

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 445-453

Abstrakt:

W opracowaniu omówiono wybrane instrumenty polityki podatkowej, które państwo może wykorzystywać, aby kształtować określone cele społeczno-gospodarcze. Należą do nich np. ulgi inwestycyjne lub przyspieszona amortyzacja, które umożliwiają podatnikom optymalizację obciążeń podatkowych. W artykule przeanalizowano regulacje dotyczące tych zagadnień, ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy podkreślić, że posługując się tego rodzaju instrumentami można ukierunkować wydatki podatników, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, na określone cele inwestycyjne, a nie konsumpcyjne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: