Object structure
Title:

Rachunek kosztów w systemie ewidencyjnym przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measurement of Costs in the Accounting System of an Enterprise

Creator:

Filip, Paulina

Subject and Keywords:

zlecenie produkcyjne ; rachunek kosztów ; rozliczanie kosztów pośrednich

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122, s. 109-121

Abstrakt:

W artykule przedstawiono techniki i metody rozliczania kosztów pośrednich wydziałów podstawowych stosowanych w dużej firmie produkcyjnej. Spółka dzieli zgromadzone koszty pośrednie na każdy wydział podstawowy, przy czym podział ten nie ma wpływu na sposób obciążania zleceń kosztami pośrednimi. Klasyfikacja ta służy do przeprowadzania analiz rentowności i wydajności poszczególnych wydziałów i ma znaczenie czysto kontrolne. Pomimo dużych zmian, jakie zaszły w polskiej gospodarce rynkowej, spółka nadal stosuje tradycyjny rachunek kosztów, bardziej dostosowany do potrzeb sprawozdawczości finansowej niż konieczności dostarczania szybkich i trafnych informacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 122

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: