Object structure
Title:

The Interpretability of Contextual Classifier Ensemble

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Możliwości interpretacyjne kontekstowego klasyfikatora złożonego

Creator:

Jakubczyc, Janina A.

Subject and Keywords:

decision tree ; tree ensembles ; contextual classifier ensembles ; interpretability of classifier ensembles

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 104, s. 89-98

Abstrakt:

While decision trees are usually claimed to be easily interpretable, one cannot say this about decision tree ensembles. Dominant feature of decision tree ensembles is the loss of an interpretability. The aim of this paper is to overcome this issue of comprehensibility by using contextual classifier ensemble.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 104 ; Data Mining and Business Intelligence ; Business Informatics, vol. 16

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: