Object structure
Title:

A Prototype of a Platform for Data-driven Approach to Detection of Cognitive Biases

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Wykrywanie błędów poznawczych poprzez podejście zorientowane na dane - prototyp platformy

Creator:

Fafuła, Aleksander

Subject and Keywords:

cognitive biases ; trading simulator ; patterns in behaviour

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 104, s. 71-78

Abstrakt:

Błędy poznawcze wpływają często na procesy związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych na giełdach papierów wartościowych. Do błędów tych zalicza się złożone problemy postrzegania oraz rozumienia rzeczywistości. Artykuł opisuje konstrukcję prototypu systemu, którego przeznaczeniem jest detekcja błędów poznawczych. Wykrywanie tychże zostało oparte na metodach drążenia danych. Wybrano następujące błędy poznawcze: paradoks hazardzisty, iluzję grupowania, zaniedbywanie miarodajności, efekt polaryzacji i zasadę podczepienia. Do prowadzenia badań skonstruowano symulator giełdowy, który oprócz standardowych funkcji został rozbudowany o mechanizm prowadzenia ankiet psychologicznych. Rezultaty badania są obiecujące i zasługują na pogłębienie studiów na ten temat.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 104 ; Data Mining and Business Intelligence ; Business Informatics, vol. 16

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: