Object structure
Title:

Zachowania organizacyjne w firmach wysokiej efektywności w okresie kryzysu i odnowy - wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organizational Behaviours in High Performing Organizations in Crisis and Recovery - Research Results

Creator:

Zbierowski, Przemysław

Subject and Keywords:

organizacje wysokiej efektywności ; pozytywna nauka o zarządzaniu ; analiza obwodowa danych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 630-648

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki badań w zakresie pozytywnych zachowań organizacyjnych w firmach wysokiej efektywności. Zakorzeniony jest w nurtach pozytywnej nauki o organizacji (POS) oraz organizacji wysokiej efektywności (HPO). Badania przeprowadzono na małej grupie gazel - szybko rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw, z wykorzystaniem analizy obwodowej danych (DEA). Wyniki badań wskazują na różny poziom pozytywnych zachowań organizacyjnych wśród firm wysokiej efektywności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: