Object structure
Title:

Zarządzanie projektami jako mechanizm odnowy strategicznej przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Project Management as a Mechanism for Renewal of Strategic Enterprises

Creator:

Dolata, Magdalena

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami ; odnowa strategiczna ; przedsiębiorstwo ; proces odnowy strategicznej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 514-520

Abstrakt:

Dynamika zmian w otoczeniu zmusza współczesne przedsiębiorstwa do zdecydowanie szybszego niż kiedykolwiek dostosowania i uelastycznienia sposobu prowadzenia działalności organizacji. Adaptacja przedsiębiorstwa do otoczenia odbywa się poprzez wprowadzanie zmian zarówno w strategicznym, jak i w operacyjnym wymiarze organizacji. Powodzenie tych zmian warunkowane jest wykształceniem odpowiednich mechanizmów w systemie zarządzania organizacją. Jednym z mechanizmów wspierających proces zarządzania zmianami jest zarządzanie projektami. Celem artykułu jest opisanie zarządzania projektami jako mechanizmu odnowy strategicznej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia w artykule uczyniono przedstawienie istoty i koncepcji strategicznej odnowy organizacji, co w dalszej części pozwoliło na wykazanie, iż proces zarządzania projektami jest elementem będącym w ścisłej korelacji z odnową strategiczną przedsiębiorstwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: