Object structure
Title:

Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna : zarys teorii przedsiębiorczego rozwoju organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organizational Learning and Strategic Renewal : Outline of the Theory of Organization Entrepreneurial Growth

Creator:

Bratnicki, Mariusz

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; uczenie się ; odnowa strategiczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 507-513

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowałem strukturę nośną opartą na dorobku w zakresie orientacji przedsiębiorczej i organizacyjnego uczenia się jako podłoża sukcesu strategicznej odnowy organizacji. Zaprezentowałem również typologię strategii odnowy strategicznej. W końcu przedyskutowałem teoretyczne i menedżerskie implikacje opisanej koncepcji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: