Object structure
Title:

Foresight jako narzędzie predykcji zjawisk kryzysowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Foresight as a Means for Prediction of Crisis Phenomena

Creator:

Malara, Zbigniew ; Sobol, Jolanta

Subject and Keywords:

organizacja ; kryzys ; niepewność ; przyszłość ; foresight

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 351-360

Abstrakt:

Niniejszy referat jest próbą opisania koncepcji foresightu jako instrumentu służącego przewidywaniu i kreśleniu przyszłych zjawisk kryzysowych. Zostały w nim przedstawione podstawowe mechanizmy i przykłady zastosowania foresightu oraz zapisy służące teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach niepewności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: