Object structure
Title:

Autodynamizm w strukturach zadaniowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Autodynamism within Task Structures

Creator:

Lichtarski, Janusz Marek

Subject and Keywords:

struktury zadaniowe ; autodynamizm

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 343-350

Abstrakt:

Struktury zadaniowe przedstawiane są zwykle jako rozwiązania, które mają ogromny potencjał adaptacyjny i osiągają wysoką sprawność w dynamicznym otoczeniu. W praktyce jednak istnieją zjawiska i mechanizmy zmniejszające ich elastyczność i obniżające sprawność. Jednym z takich mechanizmów jest autodynamizm. Celem artykułu jest ukazanie istoty i przykładów autodynamizmu struktur zadaniowych. W tekście zaprezentowano wyniki badań jakościowych, których celem były eksploracja i ułatwienie zrozumienia zjawiska autodynamizmu, nie zaś testowanie hipotez i formułowanie wniosków ogólnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: