Object structure
Title:

Rynek zamówień publicznych w czasach kryzysu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public Procurement Market in Time of Crisis

Creator:

Chrisidu-Budnik, Agnieszka

Subject and Keywords:

kryzys ; rynek zamówień publicznych ; podmiot prywatny ; administracja publiczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 311-318

Abstrakt:

W artykule aktywność przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych jest postrzegana jako sposób niwelowania skutków kryzysu, na które narażone są podmioty gospodarcze. Tak zarysowana problematyka badawcza pozwoliła ukazać różnicę w działaniu w sektorze publicznym i prywatnym, a również zaprezentować specyfikę funkcjonowania rynku zamówień publicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: