Object structure
Title:

Zastosowanie redundancji zasobów w przedsiębiorstwach usługowych podczas kryzysu (wyniki badań)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of Resources Redundancy in Service Enterprises During the Crisis (the Results of Research)

Creator:

Olejczyk-Kita, Katarzyna

Subject and Keywords:

refundacja ; zasoby ; przedsiębiorstwo usługowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 243-254

Abstrakt:

Teoria organizacji w ruchu mówi, że przedsiębiorstwa powinny tworzyć redundancje zasobów, by skuteczniej przeciwstawiać się turbulencji otoczenia. Artykuł opisuje badania empiryczne firm usługowych, wykonane w celu potwierdzenie tej tezy. Wyniki badań ukazują, że przedsiębiorstwa usługowe nie tworzą nadmiarów zasobów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: