Object structure
Title:

Modele i metody audytu procesów biznesowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Models and Methods of Business Processes Audit

Creator:

Cieśliński, Wojciech ; Kowalewski, Marcin ; Nawrocka, Elżbieta

Subject and Keywords:

audyt procesów ; zarządzanie procesami

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128, s. 234-242

Abstrakt:

W celu zdefiniowania, na jakim poziomie rozwoju organizacyjnego (szczególnie w kierunku orientacji na procesy) znajduje się przedsiębiorstwo, niezbędne jest przeprowadzenie audytu organizacyjnego, w tym audytu procesów. Jego celem jest dostarczenie dowodów do identyfikacji faz rozwoju organizacyjnego (orientacja na funkcje, procesy i zdarzenia) oraz faz rozwoju w kierunku orientacji na procesy (narodziny, wzrost i doskonalenie). Celem niniejszego artykułu jest uwypuklenie roli audytu procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 128 ; Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: