Object structure
Title:

Analysis of Development of Parent Corporations and Foreign Affiliates in Asia in the Period 1992-2008

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analiza rozwoju korporacji macierzystych i zagranicznych filii w Azji w latach 1992-2008

Creator:

Piasecka-Głuszak, Agnieszka

Subject and Keywords:

development of transnational corporations ; transnational corporations and forign affiliates in Asia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 134, s. 91-101

Abstrakt:

The development of transnational corporations from Asian countries in the world economy took place at a very fast pace according to data presented by UNCTAD. Number of parent corporations only in Asia during the last seventeen years (1992-2008) increased almost threefold, including also Japan. This article aims to analyze development of Asian parent corporations and foreign affiliates in the period 1992-2008 divided into developed countries which include Japan and developing countries on the basis of numerous reports of the United Nations Conference on Trade and Development.

Publisher:

Publishing House of Wrocław University of Economics

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 134 ; Ekonomia, vol. 8 ; Asian Studies

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: