Object structure
Title:

Well-being in Rapidly Developing China

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Zadowolenie z życia w szybko rozwijających się Chinach

Creator:

Okulicz-Kozaryn, Adam

Subject and Keywords:

well-being ; life satisfaction ; China

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 134, s. 67-77

Abstrakt:

While China enjoyed unmatched economic growth during last three decades, the question remains whether there is a similar increase in quality of life or well-being. Extant well-being research was mostly done in the developed countries, and few investigations in China are cross-sectional. This paper uses World Values Survey (WVS) to show trend in well-being in China from 1990 to 2007. Paper concludes with a comparison of well-being by socioeconomic groups.

Publisher:

Publishing House of Wrocław University of Economics

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 134 ; Ekonomia, vol. 8 ; Asian Studies

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: