Object structure
Title:

Conceptualization of Economic Growth in Southeast Asia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Konceptualizacja wzrostu gospodarczego w regionie Azji Południowo-Wschodniej

Creator:

Bobowski, Sebastian

Subject and Keywords:

"flying geese" paradigm ; economic growth ; transfer of technology

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 134, s. 9-19

Abstrakt:

The "flying geese" paradigm by Kojima indicates the sequence of processes of economic development in East Asian region. Transfer of technological knowledge and know-how from Japan to neighbouring states, especially "Asian tigers", reflects strengthening intraregional interdependence by rising importance of adaptive capabilities and international trade in context of convergence of regional emerging economies. Optimal direction of institutional factors' influence is to create positive correlation between international trade, intraregional growth dynamics and processes of economic growth, following the experiences of leading regional economies.

Publisher:

Publishing House of Wrocław University of Economics

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 134 ; Ekonomia, vol. 8 ; Asian Studies

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: