Object structure
Title:

Budżetowanie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej : wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Budgetting in Health Care Units : Selected Problems

Creator:

Talarska, Magdalena

Subject and Keywords:

budżetowanie ; zakład opieki zdrowotnej ; ośrodki odpowiedzialności ; miejsca powstawania kosztów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 135, s. 137-145

Abstrakt:

W artykule przedstawiono istotę zakładów opieki zdrowotnej, opisano etapy i korzyści wynikające z wdrożenia w nich systemu budżetowania oraz omówiono przykładowe ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów, możliwe do wyodrębnienia w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozważono również warunki, jakie muszą być spełnione, aby budżetowanie w zakładach opieki zdrowotnej przyniosło zamierzone efekty.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 135 ; Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: