Object structure
Title:

Ryzyko podatku od towarów i usług

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk of Value Added Tax

Creator:

Poszwa, Michał

Subject and Keywords:

VAT ; ryzyko ; ryzyko podatkowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 135, s. 127-136

Abstrakt:

Ryzyko podatkowe jest nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorstwa. Oznacza ono niepewność podatkowych konsekwencji podejmowanych decyzji i działań. Szczególny obszar ryzyka podatkowego obejmuje podatek od towarów i usług. Identyfikacja ryzyka VAT powinna być dokonywana według elementów konstrukcji podatku. Niezbędne jest przy tym wyodrębnienie ryzyka prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych oraz ryzyka związanego z optymalizacją podatkową.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 135 ; Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: