Object structure
Title:

Zaawansowane formuły obliczeniowe MS Excela w rozwiązaniu problemu kalkulacji cen obsługi logistycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Advanced Computational Formulae in the Solution of Problem of Calculation of Price of Logistical Attendance

Creator:

Kes, Zdzisław

Subject and Keywords:

MS Excel ; informatyczne wspomaganie controllingu ; controlling logistyki ; formuły tablicowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 135, s. 28-44

Abstrakt:

Zarządzanie przez projekty jest obecnie coraz chętniej i częściej wykorzystywane w organizacjach. Niniejsze opracowanie prezentuje wybrane elementy z zakresu psychologii w zarządzaniu projektami i przez projekty. Uwaga autora skupiona jest na stylu zarządzania kierownika projektu oraz na budowaniu przez niego autorytetu w zespole zadaniowym oraz w przedsiębiorstwie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 135 ; Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: