Object structure
Title:

Kierunki ewolucji audytu wewnętrznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Directions of Evolution of Internal Auditing

Creator:

Bednarek, Piotr

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; ewolucja ; historia ; kontrola

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 135, s. 9-18

Abstrakt:

W artykule przedstawiono etapy rozwoju audytu wewnętrznego w zakresie jego roli i usług świadczonych organizacji. Następnie dokonano identyfikacji czynników, które miały kluczowy wpływ na ewolucję audytu wewnętrznego. W tym celu poddano analizie zarówno prace naukowe, jak i dorobek stowarzyszeń zawodowych, których misją jest osiąganie profesjonalizmu w zawodzie audytora wewnętrznego, oraz okoliczności, które miały wpływ na zmianę zakresu pracy i statusu audytora w organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 135 ; Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: