Object structure
Title:

Funkcje samorządu regionalnego a problem niwelowania dysproporcji w poziomie rozwoju regionów

Creator:

Patrzałek, Leszek

Contributor:

Pancer-Cybulska, Ewa. Redakcja ; Baran, Bernardeta. Redakcja ; Szostak, Ewa. Redakcja

Subject and Keywords:

decentralizacja fiskalna ; samorząd województwa ; fiscal decentralization ; voivodeship self-government

Description:

Patrzałek, L. (2022). Funkcje samorządu regionalnego a problem niwelowania dysproporcji w poziomie rozwoju regionów. W: E. Pancer-Cybulska, B. Baran i E. Szostak (red.), Procesy konwergencji i dywergencji w Europie. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi (s. 55–69). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym rozdziale jest rozpatrywanie złożonej kwestii nierówności wewnątrz- i międzyregionalnych w kontekście decentralizacji fiskalnej i realizacji redystrybucyjnej funkcji finansów publicznych oraz możliwości zastosowania przez samorządowe władze regionalne dochodowych i wydatkowych instrumentów fiskalnych w celu niwelowania dysproporcji w rozwoju społeczno-ekonomicznym województw. Decentralizacja fiskalna na rzecz samorządowych władz regionalnych wywołuje problemy związane z nierównomiernym rozłożeniem w przekroju terytorialnym źródeł dochodów publicznych oraz problemy związane z koniecznością stosowania mechanizmów wyrównywania nierówności fiskalnych między regionami. Na podstawie przeprowadzonych rozważań i analiz wykazano, że w Polsce w sposób wyrazisty uwidacznia się niedostosowanie systemu finansów samorządu województwa do wyzwań związanych z narastającymi dysproporcjami w poziomie rozwoju województw. W tej sytuacji ważnym i coraz bardziej aktualnym zadaniem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań dotyczących zakresu decentralizacji fiskalnej na rzecz samorządów województw i funkcji finansów tego szczebla samorządu terytorialnego w niwelowaniu dysproporcji rozwojowych województw. Przyjęte w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 instytucjonalne podstawy polityki regionalnej nie uwzględniają bowiem w dostatecznym stopniu przepisów ustawy o samorządzie województwa, nie przyczyniają się do rozszerzenia zakresu samodzielności dochodowej i wydatkowej samorządów województw oraz ograniczają ich kompetencje w koordynowaniu alokacji środków publicznych do województw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2022.15.2.03

Language:

pol

Relation:

Procesy konwergencji i dywergencji w Europie : Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: