Object structure
Title:

Spójność państw i regionów Unii Europejskiej wobec współczesnych wyzwań

Creator:

Rynio, Dorota ; Sokołowski, Jakub ; Wilk, Kazimiera

Contributor:

Pancer-Cybulska, Ewa. Redakcja ; Baran, Bernardeta. Redakcja ; Szostak, Ewa. Redakcja

Subject and Keywords:

polityka spójności ; spójność krajów i regionów UE ; dysproporcje ; rozwój endogeniczny ; cohesion policy ; cohesion of EU countries and regions ; disproportions ; endogenous development

Description:

Rynio, D., Sokołowski, J. i Wilk, K. (2022). Spójność państw i regionów Unii Europejskiej wobec współczesnych wyzwań. W: E. Pancer-Cybulska, B. Baran i E. Szostak (red.), Procesy konwergencji i dywergencji w Europie. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi (s. 37–54). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Polityka spójności jest jedną z priorytetowych w UE. Zmienia się wraz z osiąganym postępem w spójności, rozwojem społeczno-gospodarczym krajów i regionów oraz wyzwaniami gospodarki globalnej. Wzmacnianie spójności krajów i regionów UE to zadanie wieloaspektowe i długofalowe, z tego powodu w kolejnych okresach wyznaczane cele wskazują nowe dążenia Unii. Zróżnicowanie wewnętrzne UE generuje ograniczenia i bariery rozwoju, dlatego w ramach polityki spójności podejmuje się próby niwelowania dysproporcji rozwojowych. Współcześnie UE ukierunkowuje swoje priorytety na zrównoważony rozwój, z naciskiem na aspekty środowiskowe. Celem publikacji jest określenie spójności krajów i regionów UE oraz wskazanie dysproporcji w rozwoju tych jednostek. Wykorzystane w badaniu metody to: studia literatury, proste metody statystyczne i porównania. Badanie dotyczy lat 2004–2020.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2022.15.2.02

Language:

pol

Relation:

Procesy konwergencji i dywergencji w Europie : Monografia jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Borowcowi

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: