Object structure
Title:

System ochrony przyrody jako stymulanta wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w woj. dolnośląskim - wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Nature Protection System as a Stimulant of Multifunctional Development of Rural Areas in Lower Silesia Voivodeship - Selected Problems

Creator:

Szymańska, Joanna

Subject and Keywords:

ochrona przyrody ; wielofunkcyjność obszarów wiejskich ; woj. dolnośląskie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 140, s. 185-200

Abstrakt:

Opracowanie prezentuje tworzenie systemu ochrony przyrody w woj. dolnośląskim w latach 1998-2008. Skoncentrowano się w nim na strukturze wykorzystania powierzchni objętej ochroną prawną według podregionów (lata 2000-2007). Zwrócono uwagę na wybrane możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz na konflikty, których źródłem są walory środowiska przyrodniczego w woj. dolnośląskim.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 140 ; Ekonomia, vol. 11 ; Gospodarka a Środowisko

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: