Object structure
Title:

Rozwój turystyki i rozwój zrównoważony

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Development of Tourism and Sustainable Development

Creator:

Nawrocka, Elżbieta

Subject and Keywords:

turystyka ; rozwój zrównoważony ; polityka turystyczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 140, s. 87-100

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie teorii rozwoju turystyki i praktyki wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego w tej dziedzinie. Dodatkowym celem utylitarnym jest sformułowanie rekomendacji dla polityki turystycznej. Koncepcje rozwoju turystyki na ogół nie mają charakteru samoistnego, lecz znajdują oparcie teoretyczne w uniwersalnych koncepcjach wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie na szczeblu regionalnym i lokalnym, a dokładna analiza wpływu gospodarczego turystyki na rozwój lokalny i regionalny uzależniona jest od przyjętej teorii. Z przytoczonych w artykule wyników badań literaturowych wynika ogólny wniosek, iż występują znaczne ograniczenia w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju turystyki, przedstawione w drugiej części niniejszego artykułu.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 140 ; Ekonomia, vol. 11 ; Gospodarka a Środowisko

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: