Object structure
Title:

Introduction to Electronic Document Management Systems in Small and Medium-Sized IT Projects

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Wprowadzenie do systemów zarządzania dokumentami elektronicznymi w małych i średnich projektach informatycznych

Creator:

Wójtowicz, Radosław

Subject and Keywords:

document management ; electronic document ; electronic document management system ; project management ; IT project

Abstrakt:

The article presents chosen organizational and technical aspects of using electronic document management systems in IT projects which are small and medium-sized. Section 2 of the study concentrates on the key terminology. Section 3 describes the most important aspects of modelling and implementing of electronic document management systems.

Publisher:

Publishing House of Wrocław University of Economics

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 147 ; Advanced Information Technologies for Management – AITM 2010

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: