Object structure
Title:

Zagrożenia współczesnych polskich rodzin

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Threats Faced by Contemporary Polish Families

Creator:

Przybyłka, Arkadiusz

Subject and Keywords:

rodzina ; przemoc w rodzinie ; patologia społeczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 146, s. 97-112

Abstrakt:

Kryzys rodziny spowodowany jest przyjmowaniem zachodniego stylu życia – wygodnego, hedonistycznego, bez udziału tradycyjnych wartości i obyczajów. Przemiany cywilizacyjne i kulturowe XXI wieku niosą ze sobą jednak wiele niebezpieczeństw, które są źródłem zjawisk powodujących zagrożenia rodziny. Właściwe funkcjonowanie rodziny jako podstawowej komórki społecznej zapewnia prawidłowy rozwój społeczeństwa. Jeżeli jednak jej funkcjonowanie zostanie zaburzone, staje się rodziną dysfunkcjonalną. W takiej sytuacji konieczne jest udzielenie jej pomocy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 146 ; Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: