Object structure
Title:

Struktura kapitału naturalnego jako determinanta jego wartości w zrównoważonym rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Structure of Natural Capital as a Determinant of Its Value in the Sustainable Development

Creator:

Dokturno, Zbigniew

Subject and Keywords:

kapitał naturalny ; zrównoważony rozwój ; endogeniczna akumulacja kapitału naturalnego ; wartość kapitału naturalnego ; struktura kapitału naturalnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 140, s. 22-32

Abstrakt:

W artykule przedstawiono analizę strukturalną kapitału naturalnego. Wyjaśniono znaczenie poszczególnych składników w procesie zrównoważonego rozwoju, wskazując na konkretne relacje. Ponadto przedstawiono charakterystykę wartości kapitału naturalnego w wymiarze obiektywnym oraz jako subiektywną kategorię. Ukazano relacje między endogeniczną akumulacją kapitału naturalnego a zrównoważonym rozwojem. Przedstawione rozważania prowadzą do uzasadnienia dwóch tez postawionych przez autora. Pierwsza z nich głosi, iż antropogeniczna endogenizacja kapitału naturalnego wzmacnia jego strukturę, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju. Druga teza skupia uwagę badawczą na fakcie, iż wyjałowiony kapitał naturalny, pozbawiony swoich podstawowych funkcji, przestaje być czynnikiem zrównoważonego rozwoju, ponieważ uniemożliwia trwanie ekosystemów na dotychczasowym poziomie równowagi.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 140 ; Ekonomia, vol. 11 ; Gospodarka a Środowisko

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: