Object structure
Title:

Kierunki zmian standardów ostrożnościowych w polskim sektorze ubezpieczeń gospodarczych w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Trends of Prudential Standards in the Polish Sector of Economic Insurance Within the Common Market of the European Union

Creator:

Treder, Hanna

Subject and Keywords:

rynek ubezpieczeń gospodarczych ; standardy ostrożnościowe ; system regulacyjny rynku ubezpieczeń

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150, s. 381-389

Abstrakt:

Ważnym obszarem współczesnej gospodarki jest sektor finansowy. Rynek ubezpieczeń jako integralna część tego sektora wpływa na stabilność podstaw finansowych całej gospodarki narodowej. Szczególnie ważną sprawą staje się zapewnienie takich warunków funkcjonowania tego rynku, aby możliwy był jego rozwój przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Ewolucja rozwiązań systemowych i instytucjonalnych jest procesem ciągłym, powiązanym z przebiegiem integracji gospodarczej krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Wśród różnych koncepcji przekształcania i doskonalenia systemów nadzorczych coraz większego znaczenia nabiera idea budowy norm ostrożnościowych opartych nie tylko na kryteriach ilościowych, ale także w większym stopniu na kryteriach oceny jakościowej sytuacji zakładów ubezpieczeń.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 150 ; Problemy regionalizmu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: