Object structure
Title:

Rozwój regionalny w warunkach globalizacji - ujęcie teoretyczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional Development and Globalization - a Theoretical Approach

Creator:

Zakrzewska-Półtorak, Alicja

Subject and Keywords:

globalizacja ; rozwój regionalny ; region ekonomiczny ; glokalizacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132, s. 289-296

Abstrakt:

Celem artykułu jest przegląd i ocena możliwego wpływu procesu globalizacji na przebieg rozwoju regionalnego. Zauważa się, że współcześnie rozwój regionalny jest silnie determinowany przez zdolności do: kooperacji z innymi regionami, włączania się w sieci gospodarcze, przyciągania atrakcyjnych inwestorów, budowy i rozwoju nowoczesnej infrastruktury, dbałości o jakość kapitału ludzkiego itp. W artykule zwrócono również uwagę na rosnącą popularność terminu glokalizacja.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132 ; Ekonomia, vol. 7 ; Regionalizm i globalizacja

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: