Object structure
Title:

Tendencje rozwoju regionalnej i międzyregionalnej wymiany handlowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tendencies in the Development of the Regional and Interregional Commercial Exchange

Creator:

Rymarczyk, Jerzy

Subject and Keywords:

wymiana wewnątrzregionalna ; wymiana międzyregionalna ; zaawansowana integracja ekonomiczna ; efekt kreacji i przesunięcia handlu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132, s. 253-262

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano rozmiary oraz kierunki wymiany handlowej w ramach regionów i między regionami świata. Zwrócono przy tym uwagę na rosnący udział zjawiska zaawansowanej integracji w strefach wolnego handlu, który jest reakcją na niedostatki regulacji multilateralnych dokonywanych w ramach WTO.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132 ; Ekonomia, vol. 7 ; Regionalizm i globalizacja

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: