Object structure
Title:

Strategia globalna firmy McDonald's i jej społeczne implikacje

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

McDonald's Global Strategy and its Social Implications

Creator:

Łaskawiec, Jacek

Subject and Keywords:

globalizacja ; korporacje międzynarodowe ; kultura masowa ; unifikacja społeczeństwa ; antyglobalizm

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132, s. 161-169

Abstrakt:

McDonald's jest jedną z najważniejszych ikon kapitalizmu. W roku 2007 dysponował 31 tys. barów szybkiej obsługi w ponad 119 krajach na całym świecie. Szybko stał się również symbolem źle wprowadzanej globalizacji. Wybijanie szyb w lokalach firmy podczas manifestacji antyglobalistów jest jednym z głównych punktów imprezy. Z punktu widzenia nauk o zarządzaniu jest idealnym przykładem sukcesu. McDonald's reprezentuje jednak wszystkie negatywne aspekty globalizacji: tandetność, miałkość i płytkość intelektualna, degradacja wartości czy chciwość. Dlatego na taki model świata zgody nigdy być nie powinno. Tylko przez poszanowanie wzajemnych różnic, tolerancję, szacunek do wartości i odmienności można zbudować jeden świat. McPlaneta musi przeminąć, bo nie da się zastąpić wielowiekowych tradycji i kultury hamburgerem czy coca-colą.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132 ; Ekonomia, vol. 7 ; Regionalizm i globalizacja

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: