Object structure
Title:

Przyczyny zacofania krajów rozwijających się oraz propozycje rozwiązania ich problemów gospodarczych w świetle głównych teorii rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Reasons of Economic Backwardness in Developing Countries and Proposals of Solutions Resolving their Problems in the Light of Leading Development Theories

Creator:

Kociszewski, Karol

Subject and Keywords:

rozwój krajów zacofanych ; teorie rozwoju ; polityka rozwoju ; międzynarodowa pomoc rozwojowa ; strategie rozwoju

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132, s. 137-151

Abstrakt:

W artykule przedstawiono porównanie głównych teorii rozwoju w kontekście przyczyn zacofania państw Trzeciego Świata oraz rozwiązań, które miałyby je z tego stanu wydobyć. Omówiono teorie rozwoju poprzez handel, koncepcje nurtu strukturalistycznego, teorię zależności, teorie przemian strukturalnych, koncepcje neoliberalne oparte na Konsensusie waszyngtońskim oraz poglądy J. Sachsa związane z milenijnymi celami rozwoju. Wykazano zbieżność pomiędzy teorią rozwoju poprzez handel i późniejszymi koncepcjami neoliberalnymi oraz ich odrębność na gruncie pozostałych teorii. Zwrócono uwagę na różnice w interpretacji przyczyn zacofania i sposobu prowadzenia polityki rozwojowej, a także na zgodność co do postulatów mniejszego bądź większego stopnia interwencjonizmu, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w stosunkach międzynarodowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132 ; Ekonomia, vol. 7 ; Regionalizm i globalizacja

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: