Object structure
Title:

Kapitał pracujący jako element skutecznego procesu przekształcenia szpitala

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Working Capital as an Efficient Element in Hospital Transformation Process

Creator:

Piwowarczyk, Jerzy

Subject and Keywords:

przekształcenia szpitala ; proces komercjalizacji ; publiczne zakłady opieki zdrowotnej ; proces przekształceń

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142, s. 159-167

Abstrakt:

Zmiana formy prawnej funkcjonowania szpitali jest priorytetem obecnego rządu, który stworzył program zachęcający organy założycielskie szpitali do działań w kierunku przekształceń publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W swojej istocie program, zwany Planem B, jest kolejnym warunkowym oddłużeniem szpitali, z tym jednak istotnym zastrzeżeniem, że zmusza samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej do zmiany formy prawnej (komercjalizacja) uważanej za bardziej efektywną. Niniejszy artykuł ma za zadanie zwrócić uwagę, że sama komercjalizacja szpitala nie oznacza powodzenia przekształcenia. Jest szereg warunków koniecznych do spełnienia, aby przekształcenie było udane. Zdefiniowanie warunków i ich pogłębiona analiza w efekcie ma doprowadzić do zbilansowania się nowej jednostki w dłuższym okresie i osiągnięcia sukcesu.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142 ; Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy. Efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: