Object structure
Title:

Doskonalenie zasad klasyfikacji i identyfikacji zakładów opieki zdrowotnej w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Improvement of Classification and Identification Principles of Health Care Facilities in Their Register

Creator:

Nyczaj, Krzysztof

Subject and Keywords:

kody resortowe ; struktura organizacyjna ; rejestry zakładów opieki zdrowotnej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142, s. 140-155

Abstrakt:

Autor omawia zasady klasyfikacji i identyfikacji zakładów opieki zdrowotnej (tzw. kody resortowe) oraz sposób ich kształtowania się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Zmiany w systemie opieki zdrowotnej, których jednym ze skutków jest coraz większy poziom różnorodności i stopień komplikacji relacji i procesów w nim zachodzących, powodują wzrost zapotrzebowania na coraz bardziej precyzyjne narzędzia opisu zakresu przedmiotowego działalności placówek ochrony zdrowia oraz sposobów ich identyfikacji (systemy kodowania). Głównymi przyczynami tych zmian były: zmiany systemowe w organizacji opieki zdrowotnej na przełomie lat 1998-1999, wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie doskonalenie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez płatnika publicznego.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142 ; Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy. Efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: