Object structure
Title:

Od budżetowego do ubezpieczeniowego systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

From Budgetary to Actuarial System of Financing Health Services in Poland

Creator:

Zemke-Górecka, Agnieszka

Subject and Keywords:

system finansowania świadczeń zdrowotnych ; system zdrowotny ; model budżetowego finansowania świadczeń zdrowotnych ; ubezpieczenia zdrowotne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142, s. 99-114

Abstrakt:

Od 1999 r. ochrona zdrowia zasilana jest z kilku źródeł środków finansowych. Największe z nich to przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, które gromadzone są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Drugim pod względem wielkości źródłem zasilania jest budżet państwa, a następnie budżety jednostek samorządu terytorialnego, których dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych, z transferów z budżetu państwa oraz pozabudżetowych funduszy celowych oraz w pewnej niewielkiej skali ze środków organizacji społecznych, np. fundacji, które dostarczają środków finansowych systemowi ochrony zdrowia. Wśród prywatnych źródeł finansowania ochrony zdrowia istotne znaczenie mają środki gospodarstw domowych, fundusze zakładów pracy, fundusze prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142 ; Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy. Efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: