Object structure
Title:

Wybrane aspekty kształtowania koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w świetle polskich rozwiązań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chosen Aspects of Forming Health Benefit Basket in the Light of Polish Solution

Creator:

Niżnik, Joanna

Subject and Keywords:

koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych ; świadczenia gwarantowane ; odpłatność za świadczenia zdrowotne ; katalog procedur i świadczeń zdrowotnych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142, s. 81-88

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie rozwiązań legislacyjnych, przyjętych w tzw. ustawie koszykowej i ich ocena z punktu widzenia wpływu na kształt systemu ochrony zdrowia w Polsce. W pierwszej części publikacji zdefiniowano pojęcie koszyka świadczeń zdrowotnych oraz przedstawiono rozwiązania dotyczące jego konstrukcji w wybranych krajach europejskich. Wskazano na odmienność w zakresie odpowiedzialności instytucji zdrowotnych za jego tworzenie, jak również zawartości koszyka. W części drugiej opisano polskie doświadczenia dotyczące kształtowania koszyka zdrowotnego oraz zmiany ustawodawstwa, które oddziaływać będą na obecny i przyszły zakres procedur nim objętych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142 ; Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy. Efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: