Object structure
Title:

Dostępność do świadczeń zdrowotnych w wybranych szpitalach : analiza porównawcza

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Availability of Health Services in Chosen Hospitals : Comparative Analysis

Creator:

Głowacka, Maria Danuta ; Krawczyk, Agnieszka ; Nowomiejski, Jan ; Juras, Bartłomiej

Subject and Keywords:

dostępność świadczeń zdrowotnych ; listy oczekujących ; struktura organizacyjna zakładu opieki zdrowotnej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142, s. 73-80

Abstrakt:

Zapewnienie obywatelom sprawiedliwej, równej, nie dyskryminującej, a przede wszystkim nie sprawiającej problemów dostępności do świadczeń zdrowotnych jest prawnie zagwarantowanym obowiązkiem państwa. W tym celu państwo wykorzystuje narzędzie systemu opieki zdrowotnej, jakim są listy oczekujących. Celem badania zaprezentowanego w opracowaniu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy struktura organizacyjna zakładu opieki zdrowotnej ma wpływ na czas oczekiwania na świadczenie zdrowotne z danej dziedziny medycznej?

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142 ; Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy. Efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: