Object structure
Title:

Ubezpieczenie zdrowotne inaczej - koncepcja dla Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Health Insurance - the Other Way : Conception for Poland

Creator:

Poteraj, Jarosław

Subject and Keywords:

ubezpieczenia społeczne ; ubezpieczenia zdrowotne ; bank ubezpieczeń publicznych ; model ubezpieczenia zdrowotnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142, s. 45-55

Abstrakt:

W artykule autor prezentuje nową koncepcję ubezpieczenia zdrowotnego jako pewną całościową propozycję dla Polski. Na tle historii ubezpieczeń zdrowotnych na świecie i w kraju autor przechodzi do opartej na zasadach cywilizacji łacińskiej i krytyce istniejącego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) własnej propozycji. Tworzy w ten sposób nowy model ubezpieczenia zdrowotnego, oparty na funkcjonowaniu Banku Ubezpieczeń Publicznych (BUP) i osobistej odpowiedzialności jednostki za własne zdrowie. Proponowane zasady pozwalają każdemu na pełny dostęp do świadczeń chroniących zdrowie z użyciem nowoczesnych rozwiązań technologicznych do przedstawiania danych o stanie zdrowia.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142 ; Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy. Efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: