Object structure
Title:

Opodatkowanie abonamentów medycznych - zagadnienia dyskusyjne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Taxation of Medical Subscriptions - Discussion Problems

Creator:

Witczak, Radosław

Subject and Keywords:

abonamenty medyczne ; opodatkowanie ; koszt podatkowy ; zakup abonamentów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142, s. 35,44

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena występujących obecnie skutków podatkowych oraz proponowanych zmian dotyczących opodatkowania usług świadczonych przez ZOZ na rzecz pracowników w ramach abonamentów medycznych. Przedstawiono kontrowersje dotyczące zasad opodatkowania świadczeń uzyskiwanych przez pracowników w ramach abonamentów medycznych. Zaprezentowano propozycje zmian wysuniętych przez Konfederację Pracodawców Polskich w zakresie zwolnienia z opodatkowania abonamentów medycznych. Omówiono skutki wprowadzenia takiego zwolnienia. Zaproponowano alternatywne rozwiązanie poprzez wydanie wiążącej interpretacji, uznającej brak opodatkowania abonamentów medycznych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142 ; Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy. Efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: