Object structure
Title:

Finansowanie programów profilaktycznych w systemie ubezpieczenia zdrowotnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Health Prevention Finance within the System of the Health Insurance

Creator:

Nawrolska, Izabela

Subject and Keywords:

finansowanie programów profilaktycznych ; ubezpieczenia zdrowotne ; profilaktyka zdrowia ; system ochrony zdrowia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142, s. 26-34

Abstrakt:

Profilaktyka - z ekonomicznego punktu widzenia - należy do najskuteczniejszych i najbardziej korzystnych metod zwalczania chorób. W Polsce jednym z podmiotów, na których spoczywa obowiązek działań w sferze profilaktyki, są instytucje ubezpieczenia zdrowotnego - główny dysponent środków finansowych w systemie ochrony zdrowia. Celem artykułu jest pokazanie miejsca programów profilaktycznych w systemie ubezpieczeniowym ze wskazaniem ich aspektów finansowych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 142 ; Ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy. Efektywne zarządzanie finansami ZOZ a systemy rozliczeń

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: