Object structure
Title:

Motywowanie przez emocje : trendy XXI wieku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Motivating by Emotions : 21st Century Trends

Creator:

Chłopek, Piotr

Subject and Keywords:

motywacja do pracy ; zasady skutecznego motywowania ; wywoływanie entuzjazmu ; emocje a motywacja ; motywujące działania kierownicze ; komunikacja interpersonalna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 286-297

Abstrakt:

Przemiany polityczne i gospodarcze dokonujące się w krajach OECD od końca lat siedemdziesiątych doprowadziły do gruntownych przeobrażeń stosunku przełożonego do pracownika. W dzisiejszym świecie ludzie są traktowani jak ogromny kapitał intelektualny. Wszyscy wiedzą, że to właśnie zasoby ludzkie są najważniejszym aktywem każdej organizacji, jednakże tylko nieliczni wiedzą, jak wydobyć z nas to, co najlepsze. Autor artykułu koncentruje się na motywowaniu do pracy ludzi w XXI wieku poprzez emocje. Zasugerował również 21 zasad skutecznego motywowania w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: