Object structure
Title:

Zarządzanie kadrą menedżerów-ekspatriantów : przegląd badań empirycznych w literaturze

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Managing Expatriates : Review of Empirical and Theoretical Research Findings

Creator:

Przytuła, Sylwia

Subject and Keywords:

ekspatriant ; funkcja personalna ; korporacje międzynarodowe ; repatriacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 243-254

Abstrakt:

Artykuł został poświęcony zagadnieniu zarządzania kadrą ekspatriantów w filiach międzynarodowych korporacji. Podjęto próbę analizy stanu badań teoretycznych i empirycznych dotyczących poszczególnych obszarów (subfunkcji) personalnych, takich jak: dobór tej kadry (rekrutacja, selekcja, adaptacja), motywowanie i wynagradzanie ekspatów, rozwój i odejścia, a także kwestia repatriacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: