Object structure
Title:

Uwarunkowania rozwoju przywódców w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dimensions of Leaders Development in an Enterprise

Creator:

Grzesik, Katarzyna

Subject and Keywords:

przywódca ; przywództwo ; rozwój przywódcy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 235-242

Abstrakt:

We współczesnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw rozwój przywództwa staje się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej. Aspekt ten przekłada się na wzrost zainteresowania praktykami związanymi z rozwojem przywódców w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań związanych z rozwojem przywództwa we współczesnych przedsiębiorstwach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: