Object structure
Title:

Komercyjny wymiar procesu innowacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Commerce Dimension of Innovation Process

Creator:

Karasek, Alicja

Subject and Keywords:

innowacje ; komercyjny wymiar procesu innowacji ; korzyści z innowacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 188-197

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie różnych aspektów komercyjnego wymiaru procesów innowacji w przedsiębiorstwie. Rozważania dotyczą zarówno sfery finansowej - w kontekście źródeł finansowania oraz kształtowania się przepływów finansowych w przebiegu procesu - jak i korzyści okołoinwestycyjnych, w których przypadku wskazania dotyczą zasadniczo akumulowanej wiedzy, ale też funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu oraz rozwiązań organizacyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: