Object structure
Title:

Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa : rozważania o integracji koncepcji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Governance versus Social Responsibility of the Enterprise : Considerations about the Integration of Conceptions

Creator:

Sokołowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

nadzór korporacyjny ; społeczna odpowiedzialność ; integracja koncepcji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 158-168

Abstrakt:

W artykule skoncentrowano się na przybliżeniu relacji między koncepcją nadzoru korporacyjnego a koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, jednocześnie identyfikując obszary, w których zachodzą procesy integracyjne. Rozpatrzono w nim punkty wspólne koncepcji dotyczące cech tworzenia aparatu pojęciowego, teoretycznych źródeł oraz przejawy integracji w realizacji założeń nadzoru korporacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności. Rozważania mają charakter teoretyczny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: