Object structure
Title:

Nadzór właścicielski w podmiotach zależnych grupy kapitałowej : aspekty teoretyczno-metodologiczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate Governance in Entities of Business Groups : Theoretical and Methodological Aspects

Creator:

Ćwik, Krzysztof

Subject and Keywords:

grupa kapitałowa ; nadzór właścicielski ; koncern ; holding ; podmiot zależny ; podmiot nadrzędny ; rada nadzorcza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 144-157

Abstrakt:

W artykule podjęte zostały kwestie nadzoru właścicielskiego w spółkach grupy kapitałowej. Przedstawiono próbę systematyzacji typologii grup kapitałowych oraz prezentuje podstawowe typy sprawowania nadzoru właścicielskiego przez radę nadzorczą. Zaproponowano także typologię spółek zależnych grupy kapitałowej oraz modelowe rozwiązania z zakresu sprawowania nadzoru właścicielskiego w tych podmiotach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: