Object structure
Title:

Wpływ współczesnych megatrendów cywilizacyjnych na kształtowanie strategii mikroprzedsiębiorstwa : case study

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Impact of Modern Civilization Megatrends on Creating the Microcompany's Strategy : Case Study

Creator:

Organa, Michał

Subject and Keywords:

współczesne megatrendy cywilizacyjne ; strategia mikroprzedsiębiorstwa ; turbulentne otoczenie ; klasyfikacje megatrendów

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 132-143

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z wpływem globalnych trendów (tendencji) cywilizacyjnych, zwanych popularnie megatrendami, na tworzenie strategii, omawianej na zasadzie studium przypadku firmy z sektora mikroprzedsiębiorstw w perspektywie skuteczności działania. Autor dokonuje próby przedstawienia dualnego charakteru wspomnianego wpływu w kontekście kształtowania strategii wybranego przedsiębiorstwa, działającego w branży doradztwa biznesowego i określanego w tekście nazwą: Mikrofirma Doradcza. Artykuł obejmuje zarówno elementy teoretyczne, prezentujące wybrane koncepcje dotyczące megatrendów oraz szczególne ich klasyfikacje, jak i opis działalności przedsiębiorstwa w kontekście turbulentnego otoczenia globalnego. Informacje dotyczące działalności firmy autor uzyskał w wywiadach prowadzonych z jej właścicielami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: