Object structure
Title:

Kontekst strategiczny w zintegrowanych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic Context in Integrated Information Technology Systems Facilitating Company Management

Creator:

Dawid, Paweł

Subject and Keywords:

zarządzanie strategiczne ; systemy informatyczne ; ERP ; strategia ; kontekst strategiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 123-131

Abstrakt:

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwami niesie ze sobą wiele korzyści. Usprawniają one wszystkie procesy zachodzące wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanych analiz, których ręczne przygotowanie zajęłoby wiele czasu. Oprócz wspomagania zarządzania w kontekście operacyjnym, stanowią doskonałe narzędzie usprawniające zarządzanie w kontekście strategicznym. Dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania ważnych decyzji wpływających na przyszłą kondycję firmy. Umożliwiają między innymi zarządzanie asortymentem, relacjami z kontrahentami, zasobami ludzkimi oraz finansami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: