Object structure
Title:

Strategiczne wymiary outsourcingu : cele, procesy, relacje

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic Dimensions of Outsourcing : Goals, Processes, Relations

Creator:

Drzewiecki, Jakub

Subject and Keywords:

cele ; proces ; relacja ; outsourcing ; strategia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 105-114

Abstrakt:

Artykuł zawiera prezentację i opis trzech strategicznych wymiarów outsourcingu. Zdaniem autora, outsourcing strategiczny w organizacji powinien być analizowany z trzech kluczowych perspektyw: celów przedsiębiorstwa, procesów tworzących łańcuch wartości przedsiębiorstwa i relacji z partnerem outsourcingowym. Każdy z tych wymiarów powinien być brany pod uwagę przy opisie związków między outsourcingiem i strategią. Co więcej, cele przedsiębiorstwa wpływają na kształt architektury procesów organizacji, a także na formę kontraktu z partnerem outsourcingowym. Autor sugeruje, że między wspomnianymi wymiarami powinno istnieć dopasowanie. Na przykład wybór nieodpowiedniej formy kontraktu z partnerem outsourcingowym może skutkować wielorakimi problemami z osiągnięciem celów, które organizacja stawia przed sobą.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: