Object structure
Title:

Elastyczność w procesie podejmowania decyzji strategicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic Flexibility in Decision Making

Creator:

Sus, Aleksandra ; Banasiak, Robert

Subject and Keywords:

elastyczność organizacji ; elastyczność strategiczna ; opcje realne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137, s. 98-104

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano kategorie elastyczności strategicznej i jej rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji. Zwrócono uwagę przede wszystkim na wymiary elastyczności strategii produktowych (elastyczność zasobów i koordynacji), a także na narzędzie podejmowania decyzji strategicznych w formie opcji rzeczowych, dzięki którym możliwa jest ewaluacja elastyczności strategicznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 137 ; Zarządzanie w teorii ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 4

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: